Klikk på lenken så kan du laste ned lov for Vestby idrettsråd. Vedtatt 9. mars 2016.

Idrettsrådet skal ha en lov som er i samsvar med NIFs regelverk og denne lovnormen. Lovnormen er ufravikelig og inneholder et minimum av det idrettsrådet må ha i sin egen lov.

Alle lovendringer må vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte etter å ha vært oppført på saklisten og krever 2/3 flertall av de avgitte stemmer. Lovendringene må sendes til idrettskretsen for godkjenning.

NIFs regelverk er tilgjengelig på www.idrettsforbundet.noLevert av IdrettenOnline