Hva er et idrettsråd?
Idrettsrådet er et felles organ for all idrett i kommunen som er organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) gjennom idrettskretsen, og underlagt NIFs lov og bestemmelser. Alle idrettslag med medlemskap i NIF blir automatisk medlem av sitt tilhørende idrettsråd (IR lov § 2).


Hvem kan velges som styremedlemmer i et idrettsråd?
For å være valgbar til idrettsrådets styre må en være medlem av et idrettslag i kommunen. (NIFs lov § 2.11)


Hvilke overordnede oppgaver har styret?
Et idrettsråd ledes og forpliktes av sitt styre som er øverste myndighet mellom årsmøtene. Styret skal jobbe for å styrke idrettens rolle og rammevilkår i lokalsamfunnet. De skal foreta prioriteringer på vegne av idrettslagene i kommunen. Styre skal dokumentere og synliggjøre idrettens lokale omfang, samt utvikle lokale idrettspolitiske handlingsprogram. Idrettsrådet skal være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.Les mer om idrettsrådets oppgaver og hvordan medlemmene velger sitt styre her.

Lov for Vestby idrettsråd
Levert av IdrettenOnline