3 vanlige misforståelser

Postet av Vestby Idrettsråd den 17. Des 2015

Det er dessverre slik at ikke veldig mange av idrettslagenes medlemmer har satt seg inn i idrettslagets lov. Selv ikke styremedlemmer i idrettslag har alltid like god kjennskap til idrettslagets lov.Her er noen vanlige misforståelser, som kunne vært unngått ved å lese loven:

  1. Foreldre kan stemme på vegne av egne barn. Det er feil. Et idrettslag er en medlemsorganisasjon, av og for medlemmene. Da er det kun medlemmene som har stemmerett. Ønsker foreldre å ha stemmerett i idrettslaget der barna deres er aktive, må de faktisk melde seg inn og bli medlem.
  2. Barn under 15 år har verken møterett eller talerett på idrettslagets årsmøte. Det er feil. Barn under 15 år har ikke stemmerett på årsmøtet, og de er heller ikke valgbare. De har imidlertid både møterett og forslagsrett.
  3. Når idrettslaget har vedtatt sin lov, så gjelder denne loven helt til idrettslaget selv velger å revidere den. Det er feil. NIFs lov gjelder for idrettslaget uavhengig av hva som måtte stå i idrettslagets egen lov. På Idrettstinget hvert fjerde år blir NIFs lov revidert. Da må også idrettslagene (på det første årsmøtet etter Idrettstinget) revidere sin lov, slik at den blir i samsvar med NIFs lov. Når et idrettslag har gjort endringer i sin lov SKAL loven sendes Akershus idrettskrets for godkjenning.

Alle idrettslag må huske å revidere loven sin på årsmøtet i 2016 (innen utgangen av mars), og så sende denne loven til Akershus idrettskrets for godkjenning.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline