Si din mening om idrettens pengebruk

Postet av Vestby Idrettsråd den 26. Feb 2018

Nå skal idrettslag rundt i landet spørres om pengene som kommer fra Kulturdepartementet - bedre kjent som lokale aktivitetsmidler (LAM). Virker tilskuddene til idrettslagene etter hensikten?


Er det tungvint å søke?
Departementet ønsker å se nærmere på hvilke effekter tilskuddene til lokale lag og foreninger gir, og i hvilken grad tilskuddene bidrar til å realisere målene med ordningen. Det er også et mål å vurdere om tilskuddsforvaltningen fungerer effektivt med tanke på at ordningen skal være enkel og lite ressurskrevende for tilskuddsmottakerne.


Idrettslaget blir kontaktet av Oslo Economics
Kulturdepartementet har som et ledd i sin tilskuddsforvaltning, igangsatt en evaluering av ordningen med lokale aktivitetsmidler (tilskudd til lokale lag og foreninger). Oslo Economics er valg som leverandør til å gjennomføre evalueringen. For å gjennomføre en god evaluering er innhenting av synspunkter fra idrettsråd, kretser og idrettslag av stor betydning. Det er lagt opp til både spørreundersøkelser (til alle idrettsråd og idrettslag), og utvalgte dybdeintervjuer (idrettskretser, idrettsråd og idrettslag). Dere vil derfor bli kontaktet i ulike sammenhenger. 


- Vi håper idrettslagene i Vestby benytter muligheten til å si fra hvordan tilskuddsordningene virker lokalt hos dem, sier Arild Kristensen, leder i Vestby idrettsråd.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline