Årsmøtet kommer plutselig!

Postet av Vestby Idrettsråd den 22. Nov 2017

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018.

I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8.Vedta idrettslagets budsjett.
9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10.

 

Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder. b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) To revisorer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline