Tilskudd til kulturarbeid og nærmiljøtilskudd fra Vestby kommune

Postet av Vestby Idrettsråd den 21. Feb 2017

Alle frivillige organisasjoner i Vestby kommune som driver kulturarbeid kan søke, dette gjelder også idrett- og friluftsorganisasjoner.

Det kan søkes på følgende tilskudd:

Administrasjonstilskudd: beregnes ut fra antall kontingentbetalende medlemmer og antall undergrupper

Medlemstilskudd: beregnes ut fra antall aktive medlemmer under 20 år.

Driftstilskudd: kan gis til leie eller drift av lokaler/anlegg. I spesielle tilfeller kan det også ytes tilskudd til innkjøp av utstyr.

Aktivitetstilskudd: kan gis til større planlagte arrangementer/aktiviteter. Eget skjema benyttes.

Stimuleringstilskudd (Integreringstilskudd): kan gis til tiltak for å fremme integrering og tilrettelegge aktiviteter for personer med spesielle behov.

Etableringstilskudd (Søknader kan fremmes hele året): til etablering av nye organisasjoner.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på kommunens hjemmeside.


Nærmiljøtilskudd i Vestby

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på kommunens hjemmeside.


0 Kommentar

Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.

Levert av IdrettenOnline