Vestby arena: Opptatt fre.9.- ons. 14.2.

Postet av Vestby Idrettsråd den 22. Jan 2018

Vestby Arena

Det skal være et stort arrangement i Vestby Arena og hallen brukes fra fredag 9.2. kl. 9 til og med onsdag 14.2.  kl. 15.

Den kulturelle skolesekken skal ha et stort arrangement for alle grunnskoleelever i 5. 6. og 7. trinn i Vestby i denne perioden.

Vestby Arena vil derfor være stengt for alle leietakere i denne perioden.

Trening kan gå som vanlig fra kl 1600 den 14.2.18.Seksuell trakassering og overgrep i idretten

Postet av Vestby Idrettsråd den 18. Jan 2018

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. I utgangspunktet skal du varsle til idrettslaget ditt, men du kan også kontakte idrettskretsen.

Idrettslag som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen.

Kontaktperson i Akershus idrettskrets er Kent Simonsen, e-post:kent.simonsen@idrettsforbundet.no, telefon: 66 94 16 04. 

Vi oppfordrer alle idrettslag til å ta opp temaet og informere om retningslinjene. Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene. Innkalling til årsmøte i HSV Fotball

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jan 2018

Til alle medlemmer i HSV Fotball


Styret innkaller herved til årsmøte i HSV Fotball.

Årsmøtet avholdes mandag 26.2.18, kl. 18.00 på klubbhuset Son Arena, Sonsveien 49.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar til styremedlem Christin Westby, e-postadresse: christin.westby@vestby.kommune.no eller til post@hsvfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og på HSV fotball sin side på facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret HSV Fotball
Levert av IdrettenOnline