Idrettsstipendet 2017 går til ...

Postet av Vestby Idrettsråd den 8. Mar 2018

Fjorårets mottakere av Vestby idrettsråds idrettsstipend.

Innen søknadsfristen for idrettsstipend 2017 var det kommet inn 5 søknader til Vestby Idrettsråd.

  • Son Håndballklubb, jenter 16
  • Soon Triathlonklubb
  • Vestby Sykkelklubb
  • Soon Seilforening
  • Vestby idrettslag

Juryen har plukker ut to vinnere og stipendet vil bli overrakt på idrettsrådet årsmøte som gjennomføres den 12. mars kl. 19 på klubbhuset til HSV på Son Arena.


0 Kommentar

Si din mening om idrettens pengebruk

Postet av Vestby Idrettsråd den 26. Feb 2018

Nå skal idrettslag rundt i landet spørres om pengene som kommer fra Kulturdepartementet - bedre kjent som lokale aktivitetsmidler (LAM). Virker tilskuddene til idrettslagene etter hensikten?


Er det tungvint å søke?
Departementet ønsker å se nærmere på hvilke effekter tilskuddene til lokale lag og foreninger gir, og i hvilken grad tilskuddene bidrar til å realisere målene med ordningen. Det er også et mål å vurdere om tilskuddsforvaltningen fungerer effektivt med tanke på at ordningen skal være enkel og lite ressurskrevende for tilskuddsmottakerne.


Idrettslaget blir kontaktet av Oslo Economics
Kulturdepartementet har som et ledd i sin tilskuddsforvaltning, igangsatt en evaluering av ordningen med lokale aktivitetsmidler (tilskudd til lokale lag og foreninger). Oslo Economics er valg som leverandør til å gjennomføre evalueringen. For å gjennomføre en god evaluering er innhenting av synspunkter fra idrettsråd, kretser og idrettslag av stor betydning. Det er lagt opp til både spørreundersøkelser (til alle idrettsråd og idrettslag), og utvalgte dybdeintervjuer (idrettskretser, idrettsråd og idrettslag). Dere vil derfor bli kontaktet i ulike sammenhenger. 


- Vi håper idrettslagene i Vestby benytter muligheten til å si fra hvordan tilskuddsordningene virker lokalt hos dem, sier Arild Kristensen, leder i Vestby idrettsråd.


0 Kommentar

Årsmøte sa du? Når var det igjen? Se oversikt her.

Postet av Vestby Idrettsråd den 15. Feb 2018

Det er tid for årsmøter i idretten i Vestby. Her ser du oversikt over en del av årsmøtene. Vet du om flere årsmøter som burde vært på listen? Send melding til bente@kuplinger.no.

Årsmøter medlemsklubber

Klubb

Dato/tid

Sted

Kontaktperson

Mail

Petanque klubb Hølen

06.02.18

Gunnar Gjertsen

gunnar@gjertsen.biz

Soon Triathlon

12.02 / 18;00

Son kulturkirke

Are Ugland

areugland@hotmail.com

Son Håndballklubb

14.02 / 19;00

Grevlingen skole

Hanne Skogli

son@ronhandball.no

HSV fotball

26.02 / 19;00

Son Arena

Christin Westby

Christin.westby@

vestby.kommune.no

Soon Golfklubb

01.03 / 19;00

Klubbhuset

Marianne Haugland

Marianne.haugland@soon.no

Vestby Sykkeklubb

05.03/

19;00

Vestby Arena

Børje Linhard

Johansen

Vestby.sykkelklubb@

gmail.com

Friskis & Svettis

06.03 / 18;30

Vestby Arena

Karen Tanum

k.tanum@getmail.no

Vestby Pistolklubb

13.03 / 19;00

Klubbens lokaler

Birger Hebo

hebobirger@gmail.com

Vestby IL

15.03 / 19;00

Vestby Arena

Arild Kristensen

arildkristensen@yahoo.com

Son Slalomklubb

20.03 /19;00

SIF huset

Kjersti Bakke

leder@sonslalomklubb.no

Vestby Håndballklubb

21.03/

19;00

Vestbyhallen

Kai Arne

Trollerud

leder@vhk.no


0 Kommentar

Vestby arena: Opptatt fre.9.- ons. 14.2.

Postet av Vestby Idrettsråd den 22. Jan 2018

Vestby Arena

Det skal være et stort arrangement i Vestby Arena og hallen brukes fra fredag 9.2. kl. 9 til og med onsdag 14.2.  kl. 15.

Den kulturelle skolesekken skal ha et stort arrangement for alle grunnskoleelever i 5. 6. og 7. trinn i Vestby i denne perioden.

Vestby Arena vil derfor være stengt for alle leietakere i denne perioden.

Trening kan gå som vanlig fra kl 1600 den 14.2.18.


0 Kommentar

Seksuell trakassering og overgrep i idretten

Postet av Vestby Idrettsråd den 18. Jan 2018

Seksuell trakassering og overgrep skal ikke skje i idretten, og er direkte i strid med idrettens visjon «Idrettsglede for alle».

Likevel vet vi at seksuell trakassering og overgrep skjer i idrettssammenheng, ofte uten at det blir rapportert, håndtert og reagert på.

Norsk idrett har nulltoleranse for diskriminering og trakassering. Dette betyr at det alltid skal reageres på slike handlinger. Det finnes egne retningslinjer mot seksuell trakassering og overgrep i idretten.

Norges idrettsforbund lanserte før jul en veileder for håndtering av saker som gjelder seksuell trakassering og overgrep. Den gir råd til:

  • De som har opplevd seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • De som har sett eller har mistanke om seksuell trakassering eller overgrep i idretten.
  • Idrettslag som mottar varsel om seksuell trakassering eller overgrep.

Her finner du veilederen

Vi ønsker at de som opplever seksuell trakassering eller overgrep i idretten varsler om dette. I utgangspunktet skal du varsle til idrettslaget ditt, men du kan også kontakte idrettskretsen.

Idrettslag som trenger hjelp til håndtering av slike saker bør kontakte idrettskretsen.

Kontaktperson i Akershus idrettskrets er Kent Simonsen, e-post:kent.simonsen@idrettsforbundet.no, telefon: 66 94 16 04. 

Vi oppfordrer alle idrettslag til å ta opp temaet og informere om retningslinjene. Norges idrettsforbund har laget fem korte filmer til bruk i idrettslagene. 


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte i HSV Fotball

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jan 2018

Til alle medlemmer i HSV Fotball


Styret innkaller herved til årsmøte i HSV Fotball.

Årsmøtet avholdes mandag 26.2.18, kl. 18.00 på klubbhuset Son Arena, Sonsveien 49.

Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes styret senest 4. februar til styremedlem Christin Westby, e-postadresse: christin.westby@vestby.kommune.no eller til post@hsvfotball.no.

Fullstendig sakliste med alle saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på klubbens hjemmeside og på HSV fotball sin side på facebook.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret HSV Fotball0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline