3 absolutte krav

Postet av Vestby Idrettsråd den 22. Nov 2017

Om lag 400 idrettslag i Akershus har i disse dager mottatt en e-post i fra Akershus idrettskrets, der de blir bedt om å besvare noen få spørsmål.


1.Har idrettslaget tegnet underslagsforsikring?
2.Har idrettslaget en bankkonto som står i idrettslagets navn, og kreves det minimum to signaturer på alle betalinger?
3.Har idrettslaget utnevnt en som er politiattestansvarlig? 

Hvorfor Akershus idrettskrets jobber for at idretten skal være en trygg arena for alle. Politiattester gir oss ingen garanti, men er et positivt bidrag i kampen for å motvirke seksuelle overgrep og trakassering. Idrettskretsen er også opptatt av at idrettens midler forvaltes på en forsvarlig måte. Norsk idrett mottar betydelige summer i fra det offentlige, og da er det uheldig om penger kommer på avveie.  Vi håper dere har forståelse for viktigheten av å få disse tingene på plass!


0 Kommentar

Årsmøtet kommer plutselig!

Postet av Vestby Idrettsråd den 22. Nov 2017

Alle idrettslag skal avholde sitt årsmøte innen utgangen av mars 2018.

I «lovnorm for idrettslag» ligger det en oppskrift som på en fin måte beskriver hvordan man skal gjennomføre et godkjent årsmøte.

Årsmøtet skal:

1.Godkjenne de stemmeberettigede.
2.Godkjenne innkallingen, saklisten og forretningsorden.
3.Velge dirigent, referent, samt to medlemmer til å underskrive protokollen.
4.Behandle idrettslagets årsberetning, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.
5.Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.
6.Behandle forslag og saker.
7. Fastsette medlemskontingent på minst kr 100, og treningsavgift, eller gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift for gruppens aktivitet.
8.Vedta idrettslagets budsjett.
9.Behandle idrettslagets organisasjonsplan. 

10.

 

Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder. b) [antall] styremedlem og [antall] varamedlem. c) Øvrige valg i henhold til vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9. d) To revisorer. e) Representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett eller gi styret fullmakt til å oppnevne representantene. f) Valgkomité med leder, to medlemmer og ett varamedlem.

Leder og nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall.

Norges idrettsforbund (NIF) har laget en egen side med nyttig informasjon om årsmøtene.


0 Kommentar

Idrettsstipend 2017

Postet av Vestby Idrettsråd den 1. Nov 2017

Send inn søknad innen 25. februar Utdeling er på årsmøtet 12. mars 2018.

Vinnerne av idrettsstipendet 2016!

Kriterier for tildeling av Idrettsstipend fra Vestby Idrettsråd

Vestby Idrettsråd ønsker å støtte lokale utøvere som utmerker seg eller har ambisjoner innenfor sin idrett eller organisasjon. Søknad må sendes av idrettslaget vedkommende er tilknyttet, og kriteriene er fastsatt for å fremme personer som på en positiv måte vil representere sin idrett eller organisasjon innenfor de verdier som idrettsrådet gjennom Akershus Idrettskrets og Norges Idrettsforbund representerer.

Følgende kriterier må være oppfylt før søknad behandles:

 • Idrettslaget som søker på vegne av utøveren må være betalende medlem av Vestby Idrettsråd
 • Idrettslaget må ha godkjent årsmøte og regnskap fra foregående regnskapsår
 • Utøveren må ha betalt medlemskontingent og øvrige fordringer til alle idrettslag tilknyttet NIF som vedkommende er medlem i.

Eget søknadsskjema skal fylles ut se filarkivet (klikk på denne linjen).Skjemaet gjelder også for 2017.

Søknad sendes innen 25. februar 2018 for 2017. Idrettsrådet behandler søknader på styremøte 27. februar 2018, og stipend(er) tildelt utøvere deles ut på første ordinære årsmøte etter at tildeling er vedtatt.

Rammen for tildeling er avsatt i budsjett med kr 10 000,- for 2017.

Styret VIR 2017

Arild Kristensen


0 Kommentar

Seminar universell utforming - 16. november 2017 – Vestby Arena

Postet av Vestby Idrettsråd den 31. Okt 2017

UU Davinci

Seminar universell utforming, Vestby kommune.

16. november 2017 – Vestby Arena

Registrering mulig fra kl. 8.30

Møteleder: Trygve G Nordby
Kl.08:30-09:00Registrering og kaffe, noe å bite i
Kl.09:00-09:05Åpning ved leder i Rådet for funksjonshemmede i Vestby, Sverre Bergenholdt
Kl.09:05-09:20Hva skjer i Vestby kommune fremover? Utfordringer og muligheter, ved rådmann i Vestby kommune Sjur Authen,
Kl.09:20-10:00Hvordan påvirker utformingen miljøet, helsen vår og hindrer diskriminering. Hvordan kan alle få økt livskvalitet med UU? Ved soning og inspirator Jørgen Foss.
Kl.10:00-10:30PAUSE
Kl.10:30-11:00NBF - Norges Blindeforbund Hvorfor er farge, belysning og materialvalg et viktig verktøy for UU? Blindeforbundet ved Torunn Gaarder
Kl.11:00-11:30HLF – Hørselshemmedes Landsforbund. Hvorfor er god akustikk, teleslynger og et godt læringsmiljø et viktig verktøy for UU? HLF ved Eva Bliksvær og Grethe Molina NHF – Norges Handikapforbund.
Kl.11:30-12:00NHF – Norges Handikapforbund. Hvordan kunne bevege seg problemfritt rundt i
samfunnet? NHF ved Birger Nymo
Kl.12:00-13:00LUNSJ (i kafeen)
Kl.13:00-13:20Hørselsteknisk utstyr og muligheter, ved Plenus Vestby Rolf Hafsengen
Kl.13:20-13:30Et varmt og inkluderende samfunn, hva kan ikke teknologien gjøre? Jørgen Foss
Kl.13:30-13:45Inkluderende utforming av skoler, barnehager m.m. i Vestby kommune. Eiendom
ved Irene Beatrice Brevad
Kl.13:45-14:00Rådet For Funksjonshemmede, en medspiller på veien. Ved leder, RFF Sverre
Bergenholdt
Kl.14:00-14:15PAUSE
Kl.14:15-15:00Samtale mellom plenum og innledere
Kl.15:00-15:10Oppsummering av dagen ved Trygve G. Nordby
Kl.15:10-15:30Avslutning ved ordfører Tom Anders Ludvigsen
Kl.15:30Slutt, vel hjem!0 Kommentar

Den store kurshelgen - 4. november

Postet av Vestby Idrettsråd den 20. Okt 2017

Det er fremdeles noen plasser ledige på kurs om alt mulig som angår idretten: sunn kioskdrift, styrekurs, barneaktivitet, ungdomsidrett, paraidrett og enda mer. Meld deg på via disse sidene.

DSK_2017_612x345.jpg


0 Kommentar

Mva-kompensasjon for idrettslag

Postet av Vestby Idrettsråd den 20. Okt 2017

I desember utbetales mva-kompensasjon til alle som har søkt, og som har kunnet dokumentere sin søknad ved kontroll.

Akershus idrettskrets gjennomfører nå en stikkprøvekontroll av et utvalg søkere. De ser at det som ofte mangler er en komplett dokumentasjon av regnskapet. Dette bør idrettslagene særlig være obs på:

 • Regnskapet skal revideres før årsmøtets behandling, og revisjonsrapporten må signeres. For idrettslag med omsetning under 5 millioner er det nok med to valgte revisorer.
 • Balansen skal være signert av hele styret før årsmøtet behandler regnskapet.
 • Protokoll fra årsmøtet skal signeres av to personer som er valgt på årsmøtet.
 • NIF har mange gode maler for hvordan regnskapet skal settes opp og for revisjonsberetning etc. Se idrettsforbundet.no – velg Klubbguiden i menyen og deretter økonomi.

I fjor var det 475 idrettslag som søkte om mva-kompensasjon i Akershus, og tildelingen i vårt fylke ble kr 48 814 218,-  Alle idrettslag kan søke, og for de som har under 5 millioner i omsetning er prosedyren svært enkel. De skal kun rapportere inn totale driftskostnader. Søk neste år! Frist for søknad er 15.8.


penger_betaling__68716116x91.jpg


0 Kommentar

Ungdomsutvalg i idrettskretsen

Postet av Vestby Idrettsråd den 20. Okt 2017

Er du engasjert ungdom? Vil du være med å utvikle ungdomsidretten i Akershus? Akershus idrettskrets skal starte et ungdomsutvalg! Og vi trenger dyktige og engasjerte ungdommer med på laget. Les mer på Akershus idrettskrets sider.0 Kommentar

Idrettsgalla! Fest og seminar på Hamar 6. januar.

Postet av Vestby Idrettsråd den 20. Okt 2017

Sett av tiden! Nominér ildsjeler og gled deg til en heidundrende idrettsfest på nyåret. Følg med her.

Idrettsforbundet.no


0 Kommentar

Idrettens verdiseminar 8. november 2017

Postet av Vestby Idrettsråd den 13. Okt 2017

Riise, Wentzel, Northus, Karlstad og til og med presidenten kommer! Kommer du? Idrettens verdiseminar arrangeres 8. november. Gratis :-)

Lørenskog videregående skole, i samarbeid med Østmarka IL og Opplæringssenteret for flyktninger, inviterer til verdiseminar onsdag 8. november kl 1830 i det nye auditoriet.

Kveldens tema er «Valg»

Vi får besøk av et knippe berømtheter som med ulik inngang tar oss med inn i viktige hendelser og øyeblikk i karrieren.

Hvilken betydning har valgene hatt for dem og andre senere i livet.


Kl 1830 Åpning. Rektor Odin Tellesbø og Ordfører Ragnhild Bergheim.
Kl 1835 Kulturinnslag med Trond Granlund og gitarister.
Kl 1855 Sune Wentzel. Bohem med seks VM titler som gikk egne veier.
Kl 1910 Geir Karlstad. OL mester på skøyter. Knall og fall.
Kl 1925 Hege Riise. Verdens beste fotballspiller. Der ballen ruller.
Kl 1940 Thomas og John Northug. Hva er viktig i livet?
Kl 2010 Ungdom bygger bygda. Elever forteller om flyktningeprosjektet.
Kl 2020 Idrettspresident Tom Tvedt. Ungdom som viktige byggeklosser.
Kl 2045 Oppsummering. Akershus Idrettskrets. Leder Nordis Vik Olausson.

Vi ønsker velkommen til et åpent møte med fri adgang, kaffe, boller og gratis parkering på Lørenskog videregående skole.


0 Kommentar

​Bruk stemmeretten!

Postet av Vestby Idrettsråd den 11. Sep 2017

Mandag 11. september er det Stortingsvalg, og idrettsrådet oppfordrer alle som kan til å bruke stemmeretten.

Idretten er partipolitisk nøytral og forholder seg til enhver tid til de politisk valgte myndighetene. Foran årets Stortingsvalg har idretten samlet seg rundt tre fanesaker. Vi har utfordret partiene på hva de mener om fanesakene. Vår oppfordring til deg er: STEM HVA DU VIL, men sjekk først hva partiene mener om norsk idretts fremtid! Akershus idrettskrets har sendt spørsmålene til kandidatene fra Akershus. I noen tilfeller er det henvist til svaret som partiene har avgitt til Norges idrettsforbund.

Godt valg!


Les svarene fra Akershuspartiene: AP KrF SV


Les svarene som er sendt NIF sentralt:

https://www.idrettsforbundet.no/tema/stortingsvalget--idrettsvalget/0 Kommentar

Holmenkollen skishow lørdag 10. juni

Postet av Vestby Idrettsråd den 10. Jun 2017

Lørdag 10. juni vil et forrykende skishow gå av stabelen i Holmenkollen. Arrangementet er gratis. Bli med og hei frem våre største skihelter på sommerens beste rulleskifest!

Du kan oppleve hele den norske langrenns eliten på rulleski i Holmenkollen. For sjette året på rad kommer skistjernene til Oslo for å arrangere Holmenkollen Skishow. Ta med deg hele familien og opplev en fantastisk sommerkveld på Oslos tak.

Gratis påmelding

PROGRAM LØRDAG 10. JUNI 2017:

14.00 Kombinert hopp i Midtstubakken

15.30 Trening m/landslagsutøvere for ungdom 12-16 år (egen påmelding)

16.00 Arenaen åpner

16.30 Sponsorstafett

17.15 Langrenn, prolog kvinner (2 runder)

17.45 Langrenn, prolog menn (3 runder)

18.15 Langrenn, funksjonshemmede

18.40 Kombinert langrenn, kvinner

18.50 Kombinert langrenn, menn

19.00 Utøverne signerer autografer ved smørebussen

19.15 Drilloppvisning med Hans Majestets Kongens Gardes 3. Gardekompani

19.30 Langrenn, 100 meter supersprint fri teknikk

19.55 Langrenn, finaler jaktstart kvinner (3 runder) og menn (5 runder)

21.00 Premieutdeling på stadion med Gardens signalkorps

21.00 Sommerbuffet fra Bølgen & Moi i VIP-teltet for arrangementets VIP-gjester


0 Kommentar

Kom på møte om timefordeling i idrettsanleggene onsdag 31.5.

Postet av Vestby Idrettsråd den 23. Mai 2017

Hølen, Brevik og Grevlingen: Onsdag kl. 18-19.30 i Abelbasen på Grevlingen

Vestbyhallen og Vestby arena: Onsdag kl. 20-21.30 i Vestby arena


Alle medlemsklubber i Vestby idrettsråd får tilsendt et forslag til timefordeling tirsdag 23.5.

Kom til møtet og ta med faktisk behov for ulike aldersgrupper.

Velkommen!


0 Kommentar

Søknadsrunde 2 - Inkludering i idrettslag er åpen til 20. august

Postet av Vestby Idrettsråd den 11. Mai 2017

Har dere hatt tanker på å inkludere innvandrere i idrettslaget? Nå er andre runde for søknader i tiltaket "Inkludering i idrettslag" åpnet. Maks søknad: inntil kr 25 000.

Søknadsfrist for runde 2 er 20. August. T

Søknadsskjema inntil 25000 kroner

Prinsipper for tildeling i Akershus

 • Fordeling av midler i ordningen Inkludering i idrettslag skal følge retningslinjer i tildelingsbrevet fra Idrettsforbundet.
 • Ordningen Inkludering i idrettslag er åpen for alle idrettslag i Akershus.
 • AIK skiller på tildeling til Barn og ungdom i familier med lavinntekt, og tiltak hvor målgruppen er barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år) med innvandrerbakgrunn.
 • For tiltak hvor hensikten er å støtte barn og ungdom i familier med lavinntekt, skal tildeling skje i samarbeid med idrettsrådene, og fortrinnsvis også kommunene. Tildelingen fra AIK skjer til idrettsråd.
 • Tildeling til tiltak for å inkludere innvandrere i idrettslag skjer direkte til idrettslag.
 • Offentlig statistikk legges til grunn ved prioritering av tiltak mellom kommuner for tiltak til barn og ungdom i familier med lavinntekt. Tildelingen veies etter målgruppens størrelse.
 • Tilskuddsmottkere som mottar over 25.000 kroner skal følges opp via samtaler mellom AIK og tilskuddsmottakerne. Hensikten er å bedre rapportering, både gjennom økt kjennskap for AIK om arbeidet lokalt, og for tilskuddsmottakere å få anledning til diskusjon om utfordringer og mulige løsninger.
 • Samtlige tilskuddsmottakere skal delta på årlig konferanse.

Ordningen finansieres av Kulturdepartementet (via NIF).

Les mer om Inkludering i idrettslag på Idrettsforbundets nettsider.

Spørsmål om ordningen besvares av Johan Conradson


0 Kommentar

Extra-stiftelsen: Gratis søkerkurs

Postet av Vestby Idrettsråd den 10. Mai 2017

Har idrettslaget ditt et spennende og inkluderende prosjekt på gang og har behov for midler? Dere kan nå søke om midler fra ExtraStiftelsen via Norges Idrettsforbund og vi hjelper deg med å sette i gang søknadsprosessen.

Penger_nyhetssak_612x345.jpg

ExtraStiftelsen bidrar til å realisere prosjekter som fremmer fysisk og psykisk helse, mestring og livskvalitet og retter seg mot prosjekter for utsatte grupper. Idrettslaget ditt kan søke om midler til prosjekter som har mål om å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelse, inkludere mennesker med innvandrerbakgrunn, inkludere mennesker med fysiske eller psykiske lidelser eller andre utsatte grupper. Det kan søkes om midler til prosjekter som går over 1-3 år.

Søknadsfrist: 15. august 2017.

NIF organiserer i den anledning gratis søkerkurs på følgende datoer:

Tirsdag 30.mai kl. 17.00 - 20.00, Idrettens Hus, Ekeberg, Oslo

Tirsdag 6.juni kl. 13.00 - 15.30, Kantina, Ullevål Stadion, Oslo

Påmeldingen til søkerkurs må skje innen uken før kursdato og kan gjøres her.

Det er mulig å søke om midler til ExtraStiftelsen uten å ha vært på søkerkurs, men vi anbefaler å delta på kurs da det er en oversiktlig og nyttig måte å tilegne seg all informasjonen om ordningen på og dere blir forklart søknadsprosessen på en god måte.

Les mer om ExtraStiftelsen og hvordan dere kan gå frem for å søke her.0 Kommentar

Ny i styret?

Postet av Vestby Idrettsråd den 18. Apr 2017

Som nyvalgt styremedlem er det mye å sette seg inn i. Hva er egentlig styrets rolle? Hva kan styret bestemme? Hva skal styret jobbe med? Hvilket ansvar har hvert enkelt styremedlem? Spørsmålene er mange - og heldigvis finnes det svar! Ved å delta på kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» får dere en fin innføring i hvordan dere best jobber i et styre.

Følgende kurs er satt opp:
Onsdag 26.04 - Leirsund stadion, Skedsmo
Torsdag 27.04 - Seiersten ungdomsskole, Drøbak
Onsdag 03.05 - Føyka stadion, Asker
Torsdag 11.05 - Idrettens Hus, Strømmen

3 ting du kanskje ikke visste:

 1. Det skal føres protokoll fra styremøter.
 2. Idrettslaget ledes og forpliktes av styret (altså hovedstyret), som er idrettslagets høyeste myndighet mellom årsmøtene.
 3. I et fleridrettslag må alle gruppestyrene rette seg etter de vedtak som fattes i hovedstyret.

0 Kommentar

Fire viktige ting alle idrettslag må gjøre i april

Postet av Vestby Idrettsråd den 12. Apr 2017

I løpet av april må alle idrettslag rapportere sine medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund og søknad om kompensasjon for moms på varer og tjenester.


Alle idrettslag er pliktige til å rapportere medlemsopplysninger til Norges idrettsforbund innen 30. april 2017 gjennom www.klubbadmin.no

Dette er en samordnet søknad og rapportering til idrettsforbundet. I tillegg til rapporteringen av medlemsoppslutninger har idrettslaget samtidig mulighet til å søke om kompensasjon for moms på varer og tjenester.

Fristen for søknad for moms på varer og tjenester er 15. august 2017, men Idrettsforbundet anbefaler idrettslaget om å søke om kompensasjon samtidig med rapporteringen.

Idrettslagene må gjøre følgende punkter innen 30. april 2017 via www.KlubbAdmin.no

1. Rapportere medlemstall og aktive medlemmer pr. 31.12.16

2. Svare på noen spørsmål fra idrettsforbundet og aktuelle særforbund

3. Registrere navn og fødselsnummer (11 siffer) på styremedlemmer som er valgt på årsmøtet i 2017

4. Se over/oppdatere idrettslagets kontaktopplysninger, inkludert organisasjonsnummer i Brønnøysundregistrene

Samordnet søknad og rapportering gjøres ved å logge seg inn på www.klubbadmin.no ved hjelp av min idrett

Support: Har du problemer med pålogging så kontakt NIFs supportavdeling på support@idrettsforbundet.no eller 03615. Du kan også kontakte idrettskretsen dersom du har spørsmål om rapporteringen.


0 Kommentar

Lederkurs for ungdom - Vårens vakreste eventyr

Postet av Vestby Idrettsråd den 12. Apr 2017

Det er fortsatt noen ledige plasser på vårens vakreste eventyr helga 28. til 30. april – nemlig "Lederkurs for ungdom 15 til 19 år"!

 • Fra Lederkurs til ungdomsutvalg
 • Gi de unge lederne en «kick start» - Få 15 000 kr
 • Velkommen til Lederkurs for ungdom
 • Fem tips til rekruttering av unge frivillige

Direktelink til påmelding til kurset 28. til 30. april finner du her.

Påmeldingsfristen er tirsdag 18. april.

TIPS:

Hvordan får vi tak i ungdom? Spør dem direkte!

Vår erfaring er at det finnes ungdommer som kunne tenke seg å bidra i idrettslaget med noe annet enn som utøver, men de svarer ofte at de ikke er blitt spurt, eller visste om mulighetene. Vårt tips er derfor – forhør deg litt rundt i lagene om det er noen ungdommer som kunne passet til å ta mer ansvar og som kanskje har vist litt ekstra engasjement – deretter SPØR om de kunne tenke seg å bidra. Lykke til!


0 Kommentar

Årsmøte 15. mars kl. 19 på HSV-huset i Grevlingen i Son - dokumenter

Postet av Vestby Idrettsråd den 8. Mar 2017Vestby idrettsråd ønsker alle idrettslag som er tilknyttet Norges idrettsforbund velkommen til årsmøtet onsdag 15. mars kl. 19 på HSV-huset i Grevlingen, Son.

Her finner du alle dokumentene, inkl. regnskap, årsberetning m.m.

Valgkomiteens innstilling finner du her.

Les og kom på møtet, så kan idrettslaget ditt også gi innspill til arbeidet for idretten i Vestby kommune.

Les mer om hva idrettsrådet er her.


0 Kommentar

Tilskudd til kulturarbeid og nærmiljøtilskudd fra Vestby kommune

Postet av Vestby Idrettsråd den 21. Feb 2017

Alle frivillige organisasjoner i Vestby kommune som driver kulturarbeid kan søke, dette gjelder også idrett- og friluftsorganisasjoner.

Det kan søkes på følgende tilskudd:

Administrasjonstilskudd: beregnes ut fra antall kontingentbetalende medlemmer og antall undergrupper

Medlemstilskudd: beregnes ut fra antall aktive medlemmer under 20 år.

Driftstilskudd: kan gis til leie eller drift av lokaler/anlegg. I spesielle tilfeller kan det også ytes tilskudd til innkjøp av utstyr.

Aktivitetstilskudd: kan gis til større planlagte arrangementer/aktiviteter. Eget skjema benyttes.

Stimuleringstilskudd (Integreringstilskudd): kan gis til tiltak for å fremme integrering og tilrettelegge aktiviteter for personer med spesielle behov.

Etableringstilskudd (Søknader kan fremmes hele året): til etablering av nye organisasjoner.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på kommunens hjemmeside.


Nærmiljøtilskudd i Vestby

Det kan søkes om tilskudd til enkle anlegg eller områder tilrettelagt for egenorganisert fysisk- og sosial aktivitet, som trening, trim, idrettslek, sosiale møteplasser beliggende i eller i direkte tilknytting til boligområder. Anlegget/tiltaket må være åpent for alle.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på kommunens hjemmeside.


0 Kommentar

Innkalling til årsmøte onsdag 15. mars kl. 19 i HSV-huset, Grevlingen i Son

Postet av Vestby Idrettsråd den 25. Jan 2017

styreklubba.jpg

Innkalling til årsmøte i Vestby Idrettsråd

Tid : Onsdag 15. mars 2017 kl. 19:00
Sted : HSV-huset, Grevlingen i Son


Vestby Idrettsråd ber alle medlemmer stille med minst en representant på årsmøtet. Hvis det er uklart hvor mange representanter som kan møte fra din klubb henviser vi til Vestby idrettsråds lover som du finner her.

Medlemmer som har forslag de ønsker behandlet på årsmøtet må sende disse slik at de er VIR i hende senest onsdag 1. mars 2017

Forslag sendes på e-post til: arildkristensen@yahoo.no

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på vår nettside www.vestbyir.no senest 1 uke før årsmøtet.

Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.


Enkel servering av kaffe og kake.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
for Vestby Idrettsråd

Arild Kristensen
Leder VIR
(sign)


0 Kommentar

Idrettsstipend 2016

Postet av Vestby Idrettsråd den 15. Jan 2017

Send inn søknad innen 1. mars. Utdeling er på årsmøtet 15. mars 2017.


Kriterier for tildeling av Idrettsstipend fra Vestby Idrettsråd

Vestby Idrettsråd ønsker å støtte lokale utøvere som utmerker seg eller har ambisjoner innenfor sin idrett eller organisasjon. Søknad må sendes av idrettslaget vedkommende er tilknyttet, og kriteriene er fastsatt for å fremme personer som på en positiv måte vil representere sin idrett eller organisasjon innenfor de verdier som idrettsrådet gjennom Akershus Idrettskrets og Norges Idrettsforbund representerer.


Følgende kriterier må være oppfylt før søknad behandles:
 • Idrettslaget som søker på vegne av utøveren må være betalende medlem av Vestby Idrettsråd
 • Idrettslaget må ha godkjent årsmøte og regnskap fra foregående regnskapsår
 • Utøveren må ha betalt medlemskontingent og øvrige fordringer til alle idrettslag tilknyttet NIF som vedkommende er medlem i.


Søknad sendes innen 1. mars 2017 for 2016. Idrettsrådet behandler søknader på styremøte 7. mars 2017, og stipend(er) tildelt utøvere deles ut på første ordinære årsmøte etter at tildeling er vedtatt.

Rammen for tildeling er avsatt i budsjett med kr 10 000,- for 2016.

Styret VIR 2016

Arild Kristensen
Styreleder

0 Kommentar

Skaff penger til klubben!

Postet av Vestby Idrettsråd den 14. Jan 2017

Den klubben som kommer først til mølla får dugnadsjobben!


Vestby kommunes driftssjef i RO Eiendom etterlyser hjelp fra idretten. Ta kontakt direkte med ham. Kontaktopplysninger står nederst:


Vi har tre flytteoppdrag i februar/mars. Det er ønskelig om et idrettslag kan være behjelpelig med flytting. Vi kan diskutere pris og omfang.

Virksomhetene har ansvar for:

 • Klistrelapper
 • Flytteesker
 • Merke kasser, møbler etc med romnummer på ny lokasjon eventuelt stikkord hvor det skal
 • Tegning av bygg må følge med.
 • Skal noe kastes skal det være kjørt fram container. Møbler/utstyr merkes med lapp på det som skal kastes.

1.Pepperstad barnehage har behov for flyttehjepl søndag 12.februar. De flytter fra Jomfru Møllersvei 12 til Skolemesterensvei 3 (Nye) Pepperstadmarka barnehage.

Det er behov for varebil og eller tilhengere, og 6 mann.

2.Rehabilitering flytter fra leide lokaler i Kleverveien 6 til 1. og 2. etg i Rådhusgata 2, mandag 6.mars

Ser for meg at denne jobben kan tas lørdag 4. eller søndag 5.mars, behov ca 6 mann med varebil og eller tilhenger.

3.NAV flytter fra Rådhusgata 2 til Kleverveien 6, den 13.mars Her kan det bli behov for flyttehjelp lørdag11. eller søndag 12.mars. Behov 6 mann med varebil og eller tilhenger.

Mvh

RO Eiendom

Rune Hesthammer

Driftssjef

tlf 41664763

Vestby kommune


0 Kommentar

Kurs i regnskap for idrettslag

Postet av Vestby Idrettsråd den 10. Jan 2017

Penger_nyhetssak_612x345.jpg

Akershus idrettskrets arrangerer kurs i regnskap for idrettslag:

Sted: Føyka Stadion, Kirkeveien 221, 1383 Asker
Start: 23.01.2017 18- 22

Med dette kurset får dere en innføring i regnskap for idrettslag!

Klikk her for påmelding.

Innhold

 • Roller og ansvarsfordeling i et idrettslag
 • Hvilke regnskapsregler gjelder?
 • Budsjett og budsjettoppfølging
 • Regnskap og bokføring
 • Oppfølgingsrutiner og kontrolltiltak
 • Ansatte i et idrettslag?
 • Merverdiavgift
 • Gaverapportering
 • Grasrotandelen
 • Tilskuddsordninger
 • Ressursbank
 • Oppsummering

Kursholder
Tone Holm Dagsvold

Pris
Kr 200,- per deltake


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline