Frist 1. nov.: Aktivitetstilskudd fra kommunen

Postet av Vestby Idrettsråd den 18. Okt 2016Fristen gjelder for lag og foreninger som har fått tilsagn om aktivitetstilskudd i forbindelse med hovedfordelingen av Tilskudd til kulturarbeid 2016.

Forutsetningen for å få utbetalt aktivitetstilskuddet er at det sendes inn dokumentasjon på at aktivitetene er gjennomført i form av kort rapport og regnskap.

Les mer her.


0 Kommentar

Ikke råd til å delta i idretten? Kretsen trenger historiene du kan fortelle.

Postet av Vestby Idrettsråd den 10. Okt 2016

Dyre treningsavgifter, dyrt utstyr og kostbare treningsleire:

Akershus idrettskrets ønsker å sette dette på agendaen og gjerne vise til en eller to eksempler på hvordan en kan jobbe.

Høstens idrettsråds-seminar arrangeres lørdag 19.11. sammen med den Store Kurshelgen. Det blir fokus på hvordan vi inkluderer barn i de tilfeller hvor familien ikke har råd til å la barna delta. Har deres idrettsråd en referanse til idrettslag som jobber aktivt med dette, eller er dere selv involvert?

Ta kontakt med organisasjonssjefen i Akershus Idrettskrets og fortell om deres arbeid:

Runar Sveen
runar.sveen@idrettsforbundet.no

Telefon: 66 94 16 01
Mobil: 932 11 962

http://www.akershusidrett.no


0 Kommentar

Kunnskapsturneen «Idrett og alkohol»

Postet av Vestby Idrettsråd den 20. Sep 2016

Logo

26. september klokken 18.00 – 20.00 i møterom Beta, Vitenparken, Fredrik A. Dahls vei 8, 1430 Ås (inne på Universitetsområdet)

Gjennomføres av Forbundet mot Rusgift (FMR) med god hjelp fraidrettsforbundet, idrettskretsene, skiforbundet, organisasjonen «Idrett uten alkohol», Actis, Stavanger Oilers, Tromsø Swingklubb og andre gode krefter.

«Gi ungene ei flaske brennevin før idretten tar dem!» (Fritt etter kjent
Stavanger-komiker).
 • Velkommen ved leder Knut T. Reinås, Forbundet mot Rusgift (FMR)
 • Mina Gerhardsen, generalsekretær i Actis, tidligere styremedlem og nå medlem av Fotballforbundets etikkutvalg: «Idrett og alkohol fra mitt ståsted».
 • Idrett og alkohol slik Norges idrettsforbund og Akershus idrettskrets ser det, ved styreleder Nordis Vik Olausson, Akershus idrettskrets.
 • Ildsjelen Vidar Bøe: «En tann og to øl».
 • Kickbokseren Pernille Bure Karlsen: «Min tøffeste kamp!»
 • Odd Lindberg, Fotballproff som sluttet med fotballen og ble «ordentlig» professor: «Alkoholen - farlig venn ved karriereslutt.»
 • Fakta om alkohol – noen faglige kommentarer, Knut T. Reinås, FMR

Pause med kaffe, te og en liten kakebit.

Paneldiskusjon med innlederne. Spørsmål og innlegg fra salen.

MØTET ER ÅPENT FOR ALLE INTERESSERTE – VELKOMMEN!

0 Kommentar

Den Store Kurshelgen 2016

Postet av Vestby Idrettsråd den 6. Sep 2016

Den Store Kurshelgen avholdes i år helgen 18.-20. november på Norges Idrettshøgskole. Årets kurshelg ønsker å gi deg som er engasjert i idretten en enklere idrettshverdag, og det er mange spennende tema/kurs på menyen.

Åpningsforedrag kl 10.00 Øyvind Hammer

«Dine tanker; den avgjørende suksessfaktor!»
Øyvind er motivatoren til Ole Einar Bjørndalen og Henning Solberg. I dette foredraget motiverer han og gir deg teknikker som skaper suksess.

Lunsj fra «Morgendagens idrettskiosk». Serveres i samarbeid med Tine.

Påmelding til kursene


Valgfritt kurs med oppstart kl 12.15 - klikk på hvert enkelt kurs og les mer:

Ungdomsidrett - Hvordan få med flere ungdommer lenger?En kjent utfordring: Frafallet av ungdom i norsk idrett. Vi hører om det - vi snakker om det - men hva kan vi gjøre med det? Vi ønsker å gjøre om ord til handling og i anledning idrettens ungdomsår inviterer vi til foredrag og work-shop med ungdom på agendaen.Unge ledere - Hvordan gjøre en forskjell som ung idrettsleder?Samspill. Ingen er best alene - Karina Andersen Aas. Et inspirerende foredrag ispedd kloke vitnesbyrd fra mennesker fra idrett, politikk og næringsliv som har sterke meninger om betydningen av samspill mellom ungen mennesker.Aktivitetslederkurs barneidrett- Kurset for alle som ønsker å trene barn i alderen 5-12 år!Et praktisk og nyttig kurs. Alle som organiserer barn i treningsaktivitet bør ha dette kurset som basis.Klubbens styrearbeid i praksis- Få hjelp til å effektivisere og strukturere styrearbeidet!Kom godt i gang med styrearbeidet. Deltakerne får grunnleggende forståelse for hva som er styrets ansvar og arbeidsområde. Videre får en svar på hva det vil si å være tillitsvalgt i et idrettslag.Morgendagens idrettskioskHvorfor velge “Smart idrettskiosk” og hvordan komme i gang?Aktivitet i skolen Seminar for lærere – gjennomføres fredag 18. november0 Kommentar

Husk å søke momskompensasjon - her ser du hvordan

Postet av Vestby Idrettsråd den 5. Aug 2016

Det er mindre enn to uker igjen til søknadsfristen for årets kompensasjon for vare- og tjenestemoms er passert. Etter 15. august er det for sent.Årets enkleste dugnad er nok innrapporteringen av brutto driftskostnader for kompensasjon for vare- og tjenestemoms. Det er helt frivillig å delta, og alle idrettslag oppfordres til å søke. Det kreves svært lite arbeid for å kunne søke, men pass spesielt på følgende viktige punkter: • Fleridrettslag rapporterer for hele idrettslaget – gruppene har ikke anledning til å rapportere.
 • Kun årsmøtegodkjente regnskap for 2015 legges til grunn.
 • Det skal gjøres fratrekk for evt. investeringer og avskrivninger i bygg, anlegg og annen fast eiendom som er kostnadsført i 2015.
 • Har idrettslaget over 5 millioner i brutto driftskostnader gjelder eget søknadsskjema, samt revisorbekreftelse.
 • Det er ikke minstegrense for å søke for idrettslag.
 • Idrettslaget trenger ikke å være registrert i frivillighetsregisteret.


Les mer her.


Henvendelser:

• Hvis dere har problemer med SportsAdmin eller mangler brukernavn/passord tar dere kontakt med NIFs supportavdeling:
telefon 03615 eller epost: support@idrettsforbundet.no (åpent hverdager 08:00 – 20:00)

• Spørsmål til selve ordningen sendes til e-post: moms@idrettsforbundet.no


0 Kommentar

Alvorlige mangler hos idrettslag

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jun 2016

friidrett.jpg

Gjennom årets «Samordnet søknad og rapportering» er det avdekket alvorlige mangler hos en rekke idrettslag i Akershus.

I «Samordnet søknad og rapportering» (tidligere idrettsregistreringen) måtte alle idrettslag svare på 4 spørsmål om idrettslaget. Svarene på disse spørsmålene avdekket alvorlige mangler hos mange idrettslag i Akershus:

 1. 349 idrettslag rapporterer at de ikke har underslagsforsikring
 2. 253 idrettslag har ikke bankkonto hvor 2 personer signere i fellesskap
 3. 278 idrettslag har ikke styregodkjent fullmaktsmatrise
 4. 122 har ikke politiattestansvarlig.
 5. 52 idrettslag rapporterer at ingen av de fire punktene er innfridd.

Alle de fire punktene skal idrettslagene ha på plass, og Akershus idrettskrets oppfordrer alle idrettslag til å påse at dette er i orden. En konsekvens av å ikke innfri disse fire punktene/kravene, kan være tap av medlemskap i Norges Idrettsforbund.

Dersom idrettslaget trenger hjelp i forhold til hvordan styret skal/bør jobbe, så kan kurset «Klubbens styrearbeid i praksis» anbefales!


0 Kommentar

Ungdomsløftet løses «Av og med idrettslagene - for ungdom»

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jun 2016

DSC02171.JPG

Under Norges idrettsforbund (NIF) sitt Ledermøte nå i juni, presenterte Akershus idrettskrets' (AIK) rådgiver Guro Røen, AIKs arbeid med ungdomsidretten.

Hun presenterte tanker om hvordan norsk idrett som organisasjon kan ivareta ungdom i idretten lenger. Både Ungdoms-OL og tiltaket YouMe viser at unge inspireres av andre unge. Ungdom er engasjert. Det vet vi. Spørsmålet som ble stilt var; Hvordan kan vi som idrettsorganisasjon være attraktive nok for at ungdom vil fortsette sitt engasjement hos oss? Hvilke strukturer har vi i vår organisasjon og ute i idrettslagene som fanger opp dette unge engasjementet?

AIK satser på skolering av unge ledere til idretten i Akershus, og utdanner hvert år rundt 150 unge ledere. Deres bidrag er å styrke idrettslagene med nye unge frivillige, som gir tilbake i sitt lokalmiljø. Dette gjøres gjennom flere prosjekter og tiltak

Er du interessert i å høre status for ungdomsidretten i norsk idrett. Se opptaket av sesjonen om Ungdomsidrett under NIFs ledermøte her


0 Kommentar

Hvordan inkludere flyktninger i idretten?

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jun 2016

idrettsglede_haakonjorgensen_612.jpg

Dette spørsmålet håper Idrettsforbundet å få et svar på når de i august starter opp et nytt internasjonalt prosjekt sammen med partnere fra Danmark, Sverige og Island.

Det er Nordisk ministerråd som gjennom programmet Nordplus har gitt grønt lys for prosjektet. Det har fått navnet «Integration of refugees through sport», og prosjektet har en varighet på to år.

Prosjektet har tre viktige målsetninger:

 1. Å bygge kunnskap om ikke-formell læring gjennom inkludering av flyktninger i idrett og fysisk aktivitet.
 2. Å øke deltakende organisasjoners kapasitet til å gi ikke-formell læring til flykninger
 3. Å etablere et nettverk av organisasjoner på grasrotnivå

Prosjektet skal også videreformidle kunnskap og resultater, samt styres på en kvalitativ måte.


Aktuelt tema

Hvordan få flyktninger i aktivitet og inkludert i idretten er et aktuelt tema. I september 2015 åpnet NIFs flyktningefond hvor idrettslag i Norge kan søke om midler for å invitere til organisert aktivitet i idrettslag. Målgruppen er flyktninger, enten bosatte eller på mottak. De siste månedene har totalt 2,7 millioner kroner blitt fordelt på 271 idrettslag i hele landet for å skape aktivitet for flyktningene. Det finnes dermed mange idrettslag med erfaringer på området, som prosjektet kan trekke veksler på, og som kan gi nyttig kunnskap om hva som skal til. NIF har nå fått ytterligere over to millioner kroner fra UDI til fondet, og det vil åpne for en ny søknadsrunde til høsten.


0 Kommentar

Gode idrettsanlegg - verktøy til hjelp

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Jun 2016

idrettsanlegg612.jpg

Det ble nylig lansert et nytt verktøy for alle som arbeider med planlegging, bygging og vedlikehold av idrettsanlegg.

Nettløsningen Gode idrettsanlegg skal være et oppslagsverk hvor du kan finne all relevant informasjon om planlegging, prosjektering, bygging og drift av gode idrettsanlegg. Her finner kommuner, lag/foreninger og utbyggere informasjon om ulike typer idrettsanlegg, planløsninger, materialvalg, eksempler på planløsning og fremgangsmåte for utvikling av nye og gamle anlegg.

Nettløsningen er etablert gjennom et samarbeid mellom Kulturdepartementet, Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité og NTNU Senter for idrettsanlegg og teknologi.

Nettløsningen kan være et nyttig og godt verktøy både for planlegging og drift av de mange ulike idrettsanleggene rundt omkring i Akershus.


0 Kommentar

Frivillige lag og organisasjoner kan nå søke om momskompensasjon

Postet av Vestby Idrettsråd den 11. Jun 2016

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,3 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2016.

Mange som ikke søker
Erfaringer fra tidligere år viser at det finnes mange lag og organisasjoner som ikke søker om momskompensasjon. Dette er ofte lokale eller regionale ledd under sentrale frivillige organisasjoner som for eksempel Norges Idrettsforbund (NIF), 4H Norge, Norges Musikkorpsforbund, Norges Røde Kors og Norges Jeger- og Fiskerforbund. Slike såkalte underledd skal sende inn søknad gjennom sentralleddet sitt. Søknader fra underledd som kommer direkte til Lotteri- og stiftelsestilsynet blir avvist.

Vi ønsker å nå flere
Det er også en del enkeltstående lag og organisasjoner som ikke søker, for eksempel organisasjoner som driver frivillig arbeid innenfor innvandrergrupper og andre lokale foreninger. Vi prøver derfor å nå ut til disse gjennom kommunene og fylkeskommunene, og ber om hjelp til å formidle informasjonen i denne e-posten til lag og organisasjoner i din kommune/distrikt.

https://lottstift.no/nb/tilskuddsordninger/om-momskompensasjon-generell-ordning/

Dere kan lese mer om regelverket for momskompensasjon til frivillige organisasjoner på nettsidene til Lotteri- og stiftelsestilsynet. Her finner du også søknadsskjema.
Dersom dere lurer på noe, ta kontakt med tilsynet på e-post postmottak@lottstift.no eller telefon 57 82 80 00.

Minstegrenser
For enkeltstående søkere er det minstegrenser. Etter den forenklede søknadsmodellen er minstegrensen 200 000 kroner i totale driftskostnader, mens minstegrensen etter dokumentert søknadsmodell er 14 000 kroner i søknadsberettigede merverdikostnader.
Underledd slipper å ta hensyn til minstegrensene fordi de vil inngå i søknaden fra sentralleddet.

Søknadsfrister
Frist for å søke til Lotteri- og stiftelsestilsynet er 1. september 2016.

Sentralledd setter egne frister for innrapportering fra underleddene sine. Se den aktuelle organisasjonens nettsider, eller ta kontakt med sentralleddet for nærmere informasjon.


0 Kommentar

Lokale aktivtetsmidler (LAM) 2016

Postet av Vestby Idrettsråd den 31. Mai 2016

Idretten i Vestby får kr 1 116 331 til fordeling fra Kulturdepartementet.

Pengene fordeles av Vestby idrettsråd og overføres direkte til klubbene.


Her kan du lese om tilskuddsordningen:

Tilskudd til lokale lag og foreninger 2016

Ved årets tildeling av spillemidler til idrettsformål, vedtatt i statsråd 29. april 2016, er det avsatt 315 mill. kroner til lokale lag og foreningers arbeid for barn (6-12 år) og ungdom (13-19 år).

De avsatte midlene vil bli overført til Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) for videre utbetaling til de enkelte lag. Kulturdepartementet ber NIF offentliggjøre tildelingen på sin nettside, samt at NIF informerer idrettsrådene på egnet måte.

I tillegg til det avsatte beløpet kommer påløpte renter i 2015 på kr 735 595, samt akkumulerte midler fra tidligere års tildelinger, kr 109 830, til sammen kr 845 425. Det samlede beløp til fordeling i 2016 blir dermed 315 845 425 kroner.


Formålet med tilskuddsordningen

Stortinget har ved flere anledninger understreket behovet for å bedre rammevilkårene for

frivillig, medlemsbasert virke for barn og ungdom, jf. Innst. 2011 S (2012-2013).
Målet med tilskuddsordningen er å bidra til aktivitet og deltakelse i medlemsbaserte lag og

foreninger som driver idrett og fysisk aktivitet for barn og ungdom. Det er lagenes primæraktiviteter som skal støttes. Det er et mål at ordningen skal understøtte den frivillige innsatsen i lagene og bidra til å holde kostnadene ved deltakelse i idrett og fysisk aktivitet nede.


Utforming av tilskuddsordningen

Det er idrettsrådene som er ansvarlige for fordelingen av midlene i sine respektive kommuner. Ved fordelingen skal idrettsrådene følge departementets retningslinjer (gjengitt nedenfor) og ivareta lokale behov. I tillegg kan NIF komme med anbefalinger om hvordan fordelingen kan gjøres, innenfor de rammene departementets retningslinjer gir.

Beløpet det enkelte idrettsråd har til fordeling bestemmes av antall innbyggere i målgruppen (6-19 år) i kommunen. Oversikt over beløpene for hver kommune følger vedlagt. Når idrettsrådene har foretatt fordelingen innenfor sin kommune, skal dette meddeles til NIF, som utbetaler midlene direkte til lagene. Fordelingen må meddeles NIF innen fredag 2. desember 2016. Hvis fordelingen ikke er innsendt innen fristen, vil midlene bli overført til potten som skal fordeles i 2017.

Retningslinjer for fordeling av midler til lokale lag og foreninger

Ved fordelingen skal idrettsrådene følge følgende retningslinjer:

a) Tilskudd skal kun gis til lag som har idrett eller fysisk aktivitet som sitt primære formål, og driver idrettslig virksomhet for barn og/eller ungdom.

b) Lag som mottar tilskudd skal være selveiende og frittstående foreninger, med utelukkende personlige medlemmer.

c) Alle lag som tilfredsstiller ovenfor nevnte krav, og som er medlemmer i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF), har rett på tilskudd. I tillegg skal idrettsrådene vurdere om andre foreninger som oppfyller kravene i punkt a) og b), skal gis tilskudd.

d) Midlene skal brukes til aktivitet både for barn og ungdom. Idrettsrådet skal sikre at minst 1/3 av midlene tilfaller hver målgruppe.


e) Tilskuddsmidlene skal i sin helhet tilfalle og utbetales til lagene. Midlene skal ikke nyttes til administrasjon av ordningen, eller til aktiviteter i regi av idrettsrådene.

Likestilling i vid forstand, herunder hensynet til utøvere med spesielle behov (bl.a. utøvere med nedsatt funksjonsevne), samt inkludering av barn og ungdom som i liten grad deltar i organisert idrett, skal ivaretas ved fordelingen.

Det presiseres at tilskudd fra ordningen ikke skal kunne danne grunnlag for fortjenestebaserte eierformer eller omdannes til fortjeneste for private eiere.

Idrettsrådenes avgjørelser skal være offentlige, og det skal framgå hvilke kriterier som ligger til grunn for fordelingen.


0 Kommentar

VIL DU VÆRE MED I NESTE SESONG AV NESTE SOMMER?

Postet av Vestby Idrettsråd den 26. Apr 2016

FeelGood Scene Film & TV ser etter statister i alle aldersgrupper til en ny sesong av Neste Sommer som skal filmes i Hvitsten i sommer. Det vil være opptak fra 23.mai til 1.juli og fra 1.august til 30.august. Send en mail med navn, alder, mail, tlfnr, bilde og eventuelt når du er ledig til mathilde.dokka.sveen@feelgoodmail.no.


0 Kommentar

Søknadsfrist for Kulturstipend er 1. mai

Postet av Vestby Idrettsråd den 26. Apr 2016

Kulturstipend kan søkes av enkeltpersoner eller grupper som gjennom yrke eller fritid deltar aktivt i Vestby kommunes kulturliv, og/eller som har gjort seg bemerket innen sin kultur- eller idrettsgren på en måte som har eller kan få betydning for kulturlivet i Vestby.

Les mer her.


0 Kommentar

Klubbens styrearbeid i praksis

Postet av Vestby Idrettsråd den 4. Apr 2016

Få hjelp til effektivt og strukturert styrearbeid! Nå er det mange nye i styrer og stell, og det er nyttig kunnskap å få med seg for alle styremedlemmer. Stikkord: ansvar, strategi og ressursbehov i idrettslaget.

Kurset er gratis og holdes på Ski 18. april kl. 18-21.

Idrettskretsen oppfordrer hele styret til samlet å ta kurset.

Les mer om kurset her.

Klikk her for påmelding!0 Kommentar

Svømmehall i nord - prosessen i gang

Postet av Vestby Idrettsråd den 1. Apr 2016

Vestby Idrettsråd har spilt inn til prosessen om bygging av svømmehall i nord. Idrettsrådet imøteser med spenning ny innkalling til møter i dette prosjektet.

Se innspillet her.

Saksdokumenter om svømmehall i Vestby nord:

Møteinnkalling til byggekomité m/saksfremstilling

Notat fra Vestby kommune, Eiendom

Adresseliste til deltakere i byggekomité

Utredningsarbeid i Rauma


0 Kommentar

Kretstinget 16. april - for alle idrettslag i kommunen - 3 plasser ledig!

Postet av Vestby Idrettsråd den 9. Mar 2016

Vestby idrettsråd deltar på Kretstinget med inntil 5 personer, hvorav 3 er fra medlemsklubber i kommunen. Har ditt idrettslag en person som vil bli med, send e-post til idrettsrådets leder Arild Kristensen på arildkristensen@yahoo.no innen 14. mars.

Hvorfor delta på kretstinget?

Ønsker du å være med å bestemme hvilken retning Akershusidretten går, er det på tinget du har mulighet til å påvirke.

Kretstinget avholdes på Gardermoen lørdag 16. april kl. 9.30-15. Hvis du trenger overnatting blir det dekket av idrettsrådet.

Les mer om kretstinget her.


Fredag 15. april kan du delta på Kretstingsseminaret - helt gratis!

Her kommer "big shots" med skråblikk på idretten. Les mer og meld deg på her.


0 Kommentar

Leder i idrettslaget: Du må ha en profil på "Min idrett"

Postet av Vestby Idrettsråd den 9. Mar 2016

Alle ledere av idrettslag som ikke har validert seg i Min Idrett bør gjøre dette snarest. "Samordnet søknad og rapportering" er navnet på den nye idrettsregistreringen, for å lever denne kreves det at du ha en profil i Min Idrett.

Samordnet søknad og rapportering blir i 2016 gjennomført i en ny løsning, og innlogging i denne løsningen benytter Idrettens ID. Det betyr at alle som skal levere medlems- og aktivitetstall til NIF må ha en profil i Min Idrett.

Min Idrett vil være inngangen for å gjøre samordnet søknad og rapportering. Det er hensiktsmessig å sjekke at man har profil og tilgang til denne før april måned.

Fra 2016 inneholder samordnet søknad og rapportering muligheten til å søke om merverdikompensasjon og innrapportering av medlemsdata og organisasjonsdata som tidligere ble gitt ved idrettsregistreringen. Frist for registrering er 30. april.


Les mer og logg inn her.


0 Kommentar

Innkalling til Årsmøte i Vestby Idrettsråd

Postet av Vestby Idrettsråd den 24. Feb 2016

Tid : Onsdag 9. mars 2016 kl. 19:00
Sted : Klubbhuset Soon Golfklubb


Vestby Idrettsråd ber alle medlemmer stille med minst en representant på årsmøtet. Hvis det er uklart hvor mange representanter som kan møte fra din klubb henviser vi til vår hjemmeside www.vestbyir.no hvor det ligger en link til vedtak fattet på årsmøte i 1996.

Medlemmer som har forslag de ønsker behandlet på årsmøtet må sende disse slik at de er VIR i hende senest tirsdag 1. mars 2016

Forslag sendes på e-post til: arildkristensen@yahoo.no

Årsmøtedokumentene vil bli lagt ut på vår hjemmeside www.vestbyir.no senest 1 uke før årsmøtet.

Kun medlemmer som har betalt kontingent har stemmerett ved årsmøtet.


Enkel servering av kaffe og kake.

Velkommen!

Med vennlig hilsen
for Vestby Idrettsråd

Arild Kristensen
Leder VIR
(sign)


0 Kommentar

Alle idrettslag kan søke penger - frist 15. mars

Postet av Vestby Idrettsråd den 19. Feb 2016

Vestby kommune vil minne om at søknadsfristen for tilskudd til kulturarbeid er 15. mars.

Alle frivillige organisasjoner i Vestby kommune som driver kulturarbeid kan søke, dette gjelder også idrett- og friluftsorganisasjoner.

Det kan søkes på følgende tilskudd:

Administrasjonstilskudd: beregnes ut fra antall kontingentbetalende medlemmer og antall undergrupper

Medlemstilskudd: beregnes ut fra antall aktive medlemmer under 20 år.

Driftstilskudd: kan gis til leie eller drift av lokaler/anlegg. I spesielle tilfeller kan det også ytes tilskudd til innkjøp av utstyr.

Aktivitetstilskudd: kan gis til større planlagte arrangementer/aktiviteter. Eget skjema benyttes.

Stimuleringstilskudd (Integreringstilskudd): kan gis til tiltak for å fremme integrering og tilrettelegge aktiviteter for personer med spesielle behov.

Etableringstilskudd (Søknader kan fremmes hele året): til etablering av nye organisasjoner.

Mer informasjon om tilskuddsordningen finner dere på kommunens hjemmeside:

http://www.vestby.kommune.no/soek-om-vestby-kommunes-tilskudd-til-kulturarbeid-soeknadsfrist-15-mars.4541903-80643.html


0 Kommentar

Meld deg på nyttige kurs for idrettslag

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Feb 2016

Akershus idrettskrets arrangerer en mengde kurs som er nyttig enten man sitter i styret, driver juniorarbeid eller trenger faglig påfyll om kosthold. Det er eget lederkurs for ungdom. Se hele kurskalenderen her.


0 Kommentar

1 av 5 Idrettsskoler for barn legges ned!

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Feb 2016

Vestby idrettsråd prioriterer barneaktiviteter i tildelingen av lokale aktivitetsmidler (LAM). Les mer om hva som kreves for å drive en idrettsskole i ditt nærmiljø før dere søker. Husk at LAM gjelder for barn og unge fra 6 til 19 år.


Det finnes mye hjelp å hente fra idrettskretsen.Les mer her.


0 Kommentar

Minst 2,8 anleggsmilliarder må til for å holde tritt!

Postet av Vestby Idrettsråd den 16. Feb 2016

Vestby Idrettsråd (VIR) er glad for all aktivitet som skjer i og på kommunens anlegg. I årene som kommer er det planlagt mange flere boliger, og dermed innbyggere. VIR ber derfor våre lokalpolitikere sikre vedlikehold og bevilge penger til nye investeringer for fortsatt å gi et godt tilbud til kommunens innbyggere.

Denne oversikten viser forventet behov for mer penger til anleggene i Vestby kommune.Idrettsrådet er godt fornøyd med at bygging av svømmehall ved Vestby Arena nå ser ut til å bli en realitet.

Les mer og se oversikt over behov for penger til anlegg i kommunene i Akershus. De skriver blant annet:

For å kunne gi det samme tilbudet som i dag, og kun innenfor noen få idretter, må det til milliardinvesteringer på anlegg i Akershus. Selv med milliardinvesteringene vil anleggene fortsatt vil være fulle hver kveld og hver helg. I tillegg kommer kostnader for rehabilitering og vedlikehold. Idrettskretsen har sett på hva befolkningsveksten betyr for fremtidens anleggsinvesteringer i årene frem til 2030 for Akershusidretten.


0 Kommentar

Hvem i Vestby fortjener IDRETTSPRISEN?

Postet av Vestby Idrettsråd den 2. Feb 2016

Vi har flere flotte folk i idretten i Vestby kommune. Nå kan idrettslaget sende inn forslag til idrettsrådet med forslag til hvem dere syns fortjener idrettsprisen fra Akershus idrettskrets. Idrettsrådet samler og vurderer en felles innstilling. Send deres forslag - med begrunnelse - hit innen 15. februar: arildkristensen@yahoo.no

Kriterier:

Idrettsprisen er kretsens store fat m/merke, som tildeles personer som over tid har utført et fremragende administrativt-/organisasjonsarbeid innen idrettsråd eller særkretser i Akershus. Utmerkelsen tildeles på idrettskretstinget, og kan gis til én person pr. år. Forslag fremmes for kretsstyret (som selv kan plukke ut andre kandidater) av idrettsråd og særkretser.
0 Kommentar

Morgendagens idrettskiosk

Postet av Vestby Idrettsråd den 25. Jan 2016

- Det viktigste er at den skal inneholde sunne alternativer og at det skal være enkelt å kunne lage dette. Vi må huske at det ofte er foreldre som driver kioskene for idrettslagene, og at ikke alltid fasilitetene er de beste, forteller de.

Du kan se og smake selv hvis du kommer til Fakkelmarkeringen på Jessheim fredag 5. februar.

Se hele programmet her.


0 Kommentar

Se hvilke anlegg som kan få spillemidler i år

Postet av Vestby Idrettsråd den 18. Jan 2016

Spillemidler fra Norsk tipping bidrar til idrett rundt i landet. Vestby kommune har søkt om midler til disse anleggene, i prioritert rekkefølge. Klikk på lenkene og se hvilke anlegg som kan få støtte:

Ordinære anlegg:

HP idrett og fysisk aktivitet 2016-2019, ordinære idrettsanlegg, vedtatt 9.11.15.pdf

Nærmiljøanlegg:

HP idrett og fysisk aktivitet 2016-2019, nærmiljøanlegg, vedtatt 9.11.15.pdf0 Kommentar

Du kan gjøre idretten i Vestby kommune enda bedre - se hvordan

Postet av Vestby Idrettsråd den 13. Jan 2016

Onsdag 9. mars er det årsmøte i Vestby idrettsråd. Der skal det velges nytt styre. Det er noen ledige plasser og valgkomiteen vil gjerne vite om du, eller noen fra din klubb, ditt lag, din forening vil være med og stake ut kursen videre for idretten i Vestby kommune.


Styret i idrettsrådet er i dag satt sammen av folk fra ulike idretter. Vi har folk fra ulike deler av kommunen og med ulike idrettsanlegg og organisasjonsformer. Idrettsrådet har jevnlig kontakt med både politikerne og ansatte i kommunen for å passe på at idrettens behov blir ivaretatt.

Hva gjør idrettsrådet?
Noen av sakene idrettsrådet engasjerer seg i er nybygg og renovering av idrettsanlegg, vedlikehold av anleggene og adgang til anleggene. Vi er også en aktør i fordeling av halltid og lokale aktivitetsmidler. I tillegg ønsker idrettsrådet å øke kunnskap blant medlemmene om bl.a. anti-doping og tilrettelegging for nye målgrupper i lokalmiljøet som krever ny og mer kunnskap. Idrettsrådet skal være en møteplass og utviklingsarena i skjæringspunktet mellom offentlig og frivillig virke.

Hva forventes av deg?
Et styremedlem skal jobbe sammen for felles sak. Det betyr at alle i styret i Vestby idrettsråd skal jobbe for hele idretten, selv om man kommer fra sitt eget idrettslag og sin egen del av kommunen. Er det noe du er spesielt interessert i, så vil vi gjerne vite dét. Det kan veldig godt hende at din kompetanse er akkurat det vi trenger i tiden fremover. Les mer om idrettsråd her.
Det er viktig at det er klubben/foreningen/laget som ønsker at du skal delta i idrettsrådets arbeid. Det trengs ikke årsmøtevedtak, men pass på at styret ditt er enige i at du er en god kandidat til dette vervet. Du må være 15 år, eller eldre og medlem i et idrettslag som er tilknyttet Norges Idrettsforbund.

Har du spørsmål om idrettsrådet, kontakt idrettsrådets leder Arild Kristensen, eller ta direkte kontakt med valgkomiteen v/Christin Westby. Valgkomiteen trenger innspill innen 15. februar.

0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline