Idretten ønsker flyktninger velkommen!

Postet av Vestby Idrettsråd den 17. Des 2015

Ikke på 20 år er det kommet så mange flyktninger til Norge. Ingen er uberørt av dagens situasjon – heller ikke i norsk idrett. Idrettslag i Akershus ønsker å inkludere de som nå kommer inn i idrettens fellesskap. For å støtte idrettslag som ønsker å gjøre en ekstra innsats for flyktninger har både Norges Idrettsforbund (NIF) og Akershus idrettskrets (AIK) tildelt midler til idrettslag fra Akershus som har søkt om støtte:

  • 8 idrettslag er tidligere i høst tildelt totalt kr 116.000 via NIF.
  • 5 idrettslag ble i AIKs styremøte 1.desember tildelt totalt kr 100.000.

Norsk idretts visjon er «idrettsglede for alle». Da må selvsagt også flyktninger inkluderes.

Les mer om tilskudd fra Akershus Idrettskrets her.


0 Kommentar

Vestby kommune har vedtatt planer for idrett - les dem her

Postet av Vestby Idrettsråd den 12. Nov 2015

Mandag 9. november 2015 ble kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026 vedtatt av kommunestyret. Det samme ble handlingsprogrammet for idrett og fysisk aktivitet 2016-2019.


Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet 2015-2026

Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 - ordinære idrettsanlegg

Handlingsplan idrett og fysisk aktivitet 2016-2019 - nærmiljøanlegg


0 Kommentar

Ser du dopingen i eget idrettslag?

Postet av Vestby Idrettsråd den 14. Okt 2015

«Jeg kunne mistet alt jeg hadde» Morten Heierdal bygde opp kroppen med anabole steroider. Nå må han bygge opp hele livet sitt igjen.


Invitasjon til «ærlig talt»-seminar Vestby idrettsråd, Akershus idrettskrets og Antidoping Norge inviterer til årets kunnskapsturné som handler om antidoping.

Hovedinnleder er:
MORTEN HEIERDAL, tidligere dopingmisbruker
Det kommer også en idrettsforedragsholder, som forteller om kosthold, medisinsk fritak, kosttilskud og dopinglisten. Ren idrettslag, ren senter og ren skole vil også bli drøftet.

Seminaret er gratis og åpent for alle.
Hovedmålgruppe: Alle som er opptatt av idrett - både organisert og uorganisert, foreldre, trenere, helsestudioer og andre interesserte

NYE VESTBY UNGDOMSSKOLE,
FUGLEBERGET AMFI

ONSDAG 18.NOVEMBER KL. 18-20:30

GRATIS FOR ALLE- MED ENKEL SERVERING

Norsk idretts verdier og holdninger er satt på prøve. Det er ikke noe nytt. Det er verdiene i idretten som gjør den til det den er blitt – en samlende folkebevegelse i hele Norge. «Ærlig talt» ønsker å synliggjøre verdiene som ligger til grunn for og bredden i antidopingarbeidet, og øke bevisstheten rundt doping som et samfunnsproblem.

Med personlige og ektefølte historier setter AntidopingNorge og Norges idrettsforbund søkelyset på arbeidet. «Jeg kunne mistet alt jeg hadde» Morten Heierdal bygde opp kroppen med anabole steroider. Nå må han bygge opp hele livet sitt igjen.

Alle som er opptatt av idrett - både organisert og uorganisert, foreldre, trenere, helsestudioer og andre interesserte:
Hvordan ser det ut i vårt idrettslag?
Finnes det noen risiko for at medlemmer skal komme i kontakt med dopingmidler?
Risikerer medlemmene å dope seg ved en misforståelse eller uvitenhet?
Hva er lagets holdning til bruk og markedsføring av kosttilskudd?

Ønsker du mer info om disse spørsmålen bør du delta på høstens medlemsmøte i regi ditt lokale idrettsråd.

0 Kommentar

Kurs for idretten i vår region - meld på nå

Postet av Vestby Idrettsråd den 9. Okt 2015
Akershus idrettskrets har lagt til rette for mange kurs for alle deler av idrettslaget. Både lederkurs for ungdom, budsjettkurs og du kan lære mye nyttig om styrearbeid. Klikk inn på denne lenken og les mer om kursene i oktober/november.
Mange kurs har kort tid igjen før påmeldingsfrist, så meld dere på nå.

0 Kommentar

Debatt 18.6. kl 19 på Grevlingen: Hvilke politikere vil jobbe for idretten i Vestby kommune?

Postet av Vestby Idrettsråd den 15. Jun 2015

Kom på debatt på Grevlingen skole, torsdag 18.6. kl. 19.

Still egne spørsmål, eller lytt til debatten. Idrettsrådet utfordrer våre politikere til å svare på bl.a. disse spørsmålene:

Disse politikerne kommer:
Pål Engeseth (H), Tom Anders Ludvigsen (A), Bente Bakke (MDG), Ronny Kjønsø (SV), Tone Skretting (SP), Eirin Bolle (BL), Lars Johan Rustad (Krf), Kenneth Lien Steen (Frp) og ordfører John Ødbehr (H).

Hva mener ditt parti til Kommunevalget 2015?


  • Mener ditt parti at kommunens idrettsanlegg er godt vedlikeholdt, og at driften av disse er vel tilrettelagt for den frivillige idretten i kommunen?
  • Mener ditt parti at Grevlingen svømmehall dekker behovet for konkurranseaktiviteter for idretten, til folkebad og til svømmeopplæring i skolene?
  • Hva mener ditt parti om hvem som bør eie og hvem som bør drifte idrettsanleggene som ligger i Vestby kommune?
  • Mener ditt parti det er viktig at Vestby kommune skal bli et attraktivt boområde med tilbud om mange varierte- og helsefremmende aktiviteter?
  • Hvordan vil ditt parti forholde seg til anleggsutvikling for nye aktiviteter i Vestby kommunen?
  • Hvordan vil ditt parti bidra med å legge til rette for et tett samarbeid mellom idretten, næringslivet og utbyggere i Vestby kommune?
  • Mener ditt parti at det er viktig å utvikle nærmiljøanlegg i tilknytning til bo-områder med skole og barnehager, og er det riktig å involvere lag og foreninger når nærmiljøanlegg skal utvikles?


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline